W 1992 r. Profesor Oktawiusz Jurewicz podjął się uwspółcześnienia wydanego w 1870 roku Słownika grecko-polskiego opracowanego przez Z. Węclewskiego. Nowy słownik miał pełnić rolę podręcznego słownika dla początkujących adeptów języka starogreckiego. Efektem tego była publikacja nowego, dwutomowego Słownika grecko-polskiego w 1999 roku.

W roku 2015, z inspiracji studentów Instytutu Filologii Klasycznej Uniwersytetu Warszawskiego, Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa podjęło decyzję o wznowieniu Słownika w poręczniejszej jednotomowej formie, która zyskała dużą popularność i uznanie wśród użytkowników.

Rok 2020, który przyniósł ze sobą nową, pandemiczną rzeczywistość, wymusił pracę i naukę online. W tej sytuacji zarząd Global Scientific Foundation podjął starania o wykupienie praw autorskich do Słownika, w celu jego digitalizacji i powszechnego udostępnienia. Obecnie udostępniona forma w postaci pliku PDF jest tylko punktem wyjścia do dalszych prac nad aktualizacją, poprawieniem i rozbudową Słownika, a także przygotowania jego formy w pełni przeszukiwalnej, wygodnej do korzystania na urządzeniach stacjonarnych i mobilnych.

Wszystkich chętnych do pomocy materialnej i merytorycznej serdecznie zapraszamy do udziału w tym ważnym dla miłośników języka starogreckiego przedsięwzięciu.

Serdecznie dziękujemy pani Hannie Jurewicz za życzliwe wsparcie, zgodę i pomoc w urzeczywistnieniu tego projektu.